ربوصنعت
rs110

حکاکی عکس و طرح بر روی سنگ،شیشه و انواع اجسام سخت

RS 110

برخی از حوزه های فعالیت

cnc ساخت مدارات الکترونیکی و برنامه نویسی پیشرفته

ساخت دستگاه های تمام مکانیک

nc و cnc ساخت دستگاه های

ساخت ربات های صنعتی

ساخت ابزارالات صنعتی

ups _ ساخت باطری های صنعتی

ساخت دستگاه های سفارشی